Medarbejder hos os

Skolen er en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder de bedste medarbejdere og ledere og giver en følelse af stolthed, anerkendelse og respekt. Det er berigende at arbejde på skolen, og medarbejderne oplever, at der er god mulighed for at tage initiativer og give børnene og de unge en optimal ramme for læring.

Vi vægter information og involvering, byder nye medarbejdere velkomne bl.a. ved at sørge for, at de med det samme får alle nødvendige praktiske oplysninger, rundvisning og bliver præsenteret og derefter gennem en medarbejderuddannelse, som i løbet af 5 moduler giver dem et godt kendskab til skolens strategier, opgaver, muligheder og samarbejdspartnere.

Flere gange om året deltager medarbejdere fra skolen i sunde og fællesskabsstyrkende arrangementer, f.eks. løb. Dette er brugerdrevet forstået på den måde, at alle kan foreslå deltagelse i fælles arrangementer til en fornuftig pris, og hvis der er deltagere nok, tilmeldes alle via skolen.

Nye ideer, tiltag og forbedringer imødekommes bedst muligt. Vi har en ”VIFI”-konto, som financierer ”Vilde-ideer og fiffige-indslag”, hvis forslaget godkendes. På den måde er mange nye ideer blevet til virkelighed de seneste år.