Mellemtrinnet

Mellemtrinnet består af 3. – 6. årgang. Vi arbejder tæt sammen på årgangene og prioriterer det sociale og faglige fællesskab højt, samtidig med at der er en stærk tilknytning til stamklassen.

Årgangens samarbejde kommer bl.a. til udtryk i vores fire årlige fælles uger, hvor skemaerne brydes op, og vi arbejder på tværs af klasserne. I oktober måned har vi alle en trivselsuge, hvor der sættes ekstra fokus på elevernes trivsel. Hen over resten af skoleåret har vi en humanistisk uge, en praktisk-musisk uge og en naturfaglig uge.

På mellemtrinnet udfoldes de sproglige/humanistiske fag, opstart af tysk/fransk, den naturvidenskabelige arbejdsmetode, metoder og fordybelse i de praktisk musiske fagområder og vekselvirkningen mellem projekt og fagperioder i alle fag.

Arbejdet med digitale medier har et særligt fokus på mellemtrinnet. Vi har et tæt samarbejde med læringscenteret omkring projekter i forskellige fagområder. F.eks. at lave musik i programmet "garageband" på ipad, når vi skal være skabende i musikundervisningen, eller når vi har et lyrikforløb i dansk, hvor digte skal læses ind med baggrundsmusik. Det kan også være, når der laves film både som en del af et projekt og som evaluering efterfølgende.

Af andre tiltag kan nævnes ”social pejling” på 5. årgang – et samarbejde med SSP om flertalsmisforståelser blandt børn og unge, 5. og 6. årgang deltager i naturfagsmaraton, afsluttende projekt for 6. årgang, forældretrivselsgrupper, venskabsgrupper, bevægelsesbånd og læsebånd.

Mellemtrinnet har en række fælles traditioner i løbet af et skoleår. I forbindelse med trivselsugen deltager vi i skolernes motionsløb. Ved juletid går 5. årgang luciaoptag for hele skolen, og i februar har vi en fælles fastelavnsfest og som afslutning på skoleåret står vi for en åben scene, hvor vi præsenterer dele af den undervisning der er foregået i musik det seneste år.