SFO på Frederiksbjerg Skole

SFO

Frederiksbjerg skoles SFO er en kommunal skolefritidsordning.
SFO’en indgår, sammen med skolens undervisning, i samarbejde med forældrene om børnenes trivsel og læring på 0. - 3. klassetrin.

SFO er delt i 4 afdelinger:
3 afdelinger med børn fra 0. – 2. årgang: ’Savannen’, ’Bjørnene’ og ’De store Katte’ og
1 afdeling med børn fra 3. klasserne.
SFO er en integreret del af skolen og hovedparten af skolens elever går i vores SFO.
De 4 SFO-afdelinger har til huse i hver sin klynge, hvor børnene i forvejen har deres daglige gang.  SFO’s pædagoger er klassepædagoger, hvilket betyder at børnene møder de samme voksne i undervisningen såvel som i SFO. Det giver en tryg hverdag for børnene og et godt grundlag for samarbejdet med forældrene. 

Vi holder åbent i morgen SFO fra 6.30 – 8, hvor undervisningen begynder, og i de 4 SFO-afdelinger fra undervisningens afsluttes til kl. 17.00 (16.30 fredag).
MorgenSFO har til huse i ’Savannen’ og giver børnene en rolig start på dagen og et sundt morgenmåltid.
Vi holder åbent i alle skoleferier.

Vi lægger vægt på at støtte børnenes alsidige udvikling, dels udvikling af kompetencer, der aktivt gør dem i stand til at bruge tiden på betydningsfulde, alsidige og for dem meningsfulde aktiviteter, og dels på at støtte dem i deres samlede liv i skolen.

Vi arbejder med et bredt spekter af pædagogiske metoder, afhængig af den konkrete situation og det enkelte barn/den enkelte børnegruppe.

Vi lægger vægt på at møde barnet anerkendende og med positive høje forventninger.

Telefonliste - SFO-afdelingerne

Morgen mobil 41857184
Savanne 21600723
De store Katte 21600725
Bjørnene 21600718
Mellemtrin 21600713