Vision

Det er berigende og inspirerende at gå i skole på Frederiksbjerg Skole.

Børn og unge oplever, at de er inddraget i deres skoleliv og har gode muligheder for selv at tage initiativer – under ansvar for omgivelserne.

Børn og unge oplever, at de lærer en masse og trives på skolen.

Skolen er respekteret for, at børn og unge udvikler sig mod at være kompetente, robuste og kreative mennesker, som kan indgå i et bæredygtigt samspil med andre mennesker og naturen på en konstruktiv og respektfuld måde.

Skolen er et læringsmiljø, hvor børn og unge udvikler høj faglighed, realistisk selvopfattelse og selvværdfølelse i et nuanceret og sundt børne- og ungdomsliv. Den læring, der finder sted i skolen, er synlig for alle. Naturligvis for lærerne og pædagogerne, men også for børnene/de unge, så de lærer selvregulering og får lyst til fortsat at lære.

Skolen danner og opdrager til aktiv deltagelse i vores demokrati og samtidig også til at agere i samspil med et internationalt samfund - sprogligt såvel som kulturelt. Vi understøtter børnene/de unges udvikling mod at være aktive, kompetente og selvstændigt tænkende medborgere.