Kultur og adfærd på Frederiksbjerg Skole

Værdiregelsæt

Kultur og adfærd på Frederiksbjerg Skole

På Frederiksbjerg Skole er vi, voksne som børn, enige om at:

 • Alle har lige ret til at være på skolen, derfor behandler vi hinanden med respekt. Er man stor, har man et særligt ansvar for at hjælpe og passe på dem, der er mindre.

 • Alle skal have det rart, derfor taler vi pænt til hinanden, hilser på hinanden og sætter ord på det positive vi ser.

 • Frederiksbjerg Skole er et trygt og inspirerende læringssted, derfor gør alle sig umage med at gøre deres bedste og elever mødes med klare mål, positive forventninger og konstruktiv feedback på styrker og gode resultater.

 • Forældre er en ressource og en vigtig samarbejdspartner, derfor kommunikerer og samarbejder vi om at styrke og støtte eleverne til at møde skolen med respekt for dennes faglighed, krav og professionalisme.

 • Vi accepterer ikke mobning eller anden uhensigtsmæssig adfærd. Uanset hvor og hvornår man som elev færdes på Frederiksbjerg Skole.

 • Alle elever kan ALTID gå til enhver voksen på skolen og få hjælp til at takle små og store problemer og udfordringer. Eleven vil opleve at blive taget alvorligt og hjulpet.

 • Vores bygninger skal være pæne og indbydende at være i, derfor passer alle på tingene, både de der tilhører skolen og de ting, der tilhører kammeraterne.

 • Når man færdes rundt i bygningerne, foregår det under hensyn til andre.

 • Skolens udeområder skal kunne bruges af alle hele dagen. Her skal være rart, sjovt og

  hyggeligt at være. Derfor passer alle altid på hinanden og derfor sker leg og spil altid med respekt for dem, der ikke er med i legen eller spillet.

 • Rygning er ikke tilladt i skoletiden. Der rettes altid henvendelse til elevens forældre, hvis en medarbejder opdager at en af skolens elever ryger i skoletiden.

  Ledelsen og Skolebestyrelsen 2015