Ny elev på Frederiksbjerg Skole

Hvis man er startet i skole, men ønsker at skifte til Frederiksbjerg Skole, kan man kontakte skolens kontor på tlf. 87138630. For skolestartere gælder en anden procedure, som man kan læse mere om her!

Alle børn i den skolesøgende alder, der flytter ind i skolens distrikt, er garanteret en plads på distriktsskolen. Man kan se en oversigt over, hvilke gader og veje, der hører til skolens distrikt i dette link.

Såfremt man ikke bor i skoledistriktet, er det stadig muligt at få en plads på skolen, hvis ikke det gennemsnitlige elevtal i klasserne på årgangen overstiger 24 elever. Hvis det er tilfældet, er man velkommen til at blive skrevet på venteliste. For at komme på venteliste skal man udfylde en skoleskifteblanket og fremsende/aflevere den til skolens kontor.

Fra man henvender sig med et ønske om at starte på skolen, og til man starter, kan der gå op til 14 dage. Den tid bruger vi på skolen til at sikre, at skoleskiftet bliver til en god oplevelse for eleven. Almindeligvis vil vi starte med at få nogle oplysninger om eleven, som vi bruger til at klasseplacere eleven. I forbindelse med udfyldelse af skoleskifteblanketten vil vi også bede om muligheden for eventuelt at indhente oplysninger fra den skole, eleven hidtil har gået på. Dette gør vi, når det er relevant for at få overgangen til at blive en succes.

Derefter vil vi aftale et møde med eleven, forældrene, klasselæreren og eventuelt den pædagogiske leder forud for skolestarten.

Læs mere om skoleskift på Aarhus Kommunes hjemmeside her