Lokaleudlån

Skolens lokaler benyttes af en lang række brugere efter endt undervisning. Det drejer sig om sportsforeninger, fritidsundervisning mm.

Hvis man som forening ønsker at benytte sig af lokalerne på skolen, skal man kontakte Sport & Fritid, der administrerer udlån af Aarhus Kommunes egne lokaler samt en stor del af folkeskolernes og gymnasiernes inden- og udendørsfaciliteter. Deres kontaktoplysninger kan findes på dette link! 

Som forælder til elever i SFO har man også mulighed for at leje Krudthuset i weekenden til afholdelse af børnefødselsdage for skolekammeraterne. For yderligere oplysninger om fremgangsmåde og eventuel booking, kontakt vores teknisk service personale (Douglas Mills, tlf. 40798070 eller John Christensen, tlf. 29210618).

Brug af lokaler til afvikling af sociale arrangementer i de enkelte klasser aftales med klasselæreren eller ved henvendelse til kontoret.