Frederiksbjerg Skolekor

På Frederiksbjergs Skole kan du gå til kor.

Der er to kor på skolen.

Lille Kor er for dem der går i 0.-3. klasse. Vi øver mandag 14.10-14.55 i teatersalen.

Store Kor er for dem der går i 4.-9. klasse. Vi øver mandag 15.05-15.50 i teatersalen.


Lille Kor: Vi synger forskellige sange på dansk og leger små sanglege.

Store Kor: Vi synger sange på både engelsk og dansk og synger i flere stemmer.


Begge kor optræder på skolen til arrangementer året rundt.

Store Kor vil der udover deltage i arrangementer uden for skolen.

Dette halvår deltager vi i musikhusets julekoncert med Aarhus symfoniorkester, hvor der er nogle obligatoriske øvedage lagt ind.


Begge kor er ledet af Mette Frank, som er lærer i indskolingen og har mange års erfaring med korledelse.