Samarbejde mellem skole og hjem

Vi vægter samarbejde med børn, forældre og skolens øvrige interessenter. Det betyder, at vi kommunikerer åbent og ærligt og på et professionelt grundlag, dvs. et grundlag, der bygger på forskning, viden og sund fornuft. Vi forventer, at alle omkring børnene/de unge aktivt bidrager til barnet/den unges positive oplevelse af at lære.

Vi skaber sammen med forældrene trivsel og udvikling for alle børn og unge. Vi arbejder for at udvikle skolen som et levende og inkluderende fællesskab, hvor skolens børn, unge, forældre og medarbejdere har medansvar for hele skolens virke.

Vi skaber et trygt miljø, hvor fejl bliver mødt med nysgerrighed og bruges til at lære nyt og forbedre vores indsatser, og hvor vi har fokus på at fremme det, der virker.

Derfor satser vi på samarbejde om at have høje og positive forventninger og skabe værdifulde resultater for børnene/de unge ud fra deres udgangspunkt og mål.

For at opnå ovenstående i et godt samarbejde med forældrene, har vi formuleret nogle retningslinjer for vores fælles kommunikation omkring eleverne.

Tryk her for at læse nærmere.