Forældretilfredshed

Hvert andet år laver Børn og Unge en forældretilfredshedsundersøgelse blandt alle skoler, SFO'er, daginstitutioner og klubber.

Resultaterne af denne er en værdifuld feedback fra forældrene til skole/SFO som supplement til den dialog, der er i den løbende kontakt.

Den nyeste forældretilfredshedsundersøgelse - Tryk på PDF ikonet til højre