Arbejdsmiljø på Frederiksbjerg Skole

På skolen arbejder vi for

  • at have sunde, trygge, motiverende og udviklende jobs

  • at fremme arbejdsglæde gennem forpligtende fællesskaber

  • at sikre alle medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som overholder bestemmelserne i loven om arbejdsmiljø

  • at forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme

  • at godt arbejdsmiljø integreres i alle områder af skolens virksomhed

  • at den enkelte opfatter sig som sin egen sikkerhedsrepræsentant og, i forhold til sine nærmeste daglige kolleger, er opmærksom på andres sikkerhed og sundhed

  • at sikre oprydning og god orden på skolen

Frederiksbjerg Skole er arbejdsmiljøcertificeret som en del af børn og unges samlede indsats.