Kompetenceudvikling

Det er vores holdning, at alle medarbejdere skal fremstå veluddannede og professionelle.

Hvert år tages der stilling til efteruddannelse og kurser for den enkelte medarbejder i relation til de opgaver, som medarbejderen arbejder med.

På denne baggrund laves der en efteruddannelsesplan for alle medarbejdere med det formål at fremme høj kvalitet, at kunne anvende den nyeste viden og at udvikle og fastholde en bred kompetenceprofil i teamet/medarbejdergruppen.