Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Frederiksbjerg Skole og Børn og Ungeforvaltningen i 2017. Oplysningerne i rapporten kommer dels fra forvaltningens eksisterende databaser og dels den lokale ledelses supplerende indberetning.

Forud for færdiggørelsen af de lokale rapporter har skolebestyrelsen behandlet rapporten og udarbejdet en skriftlig udtalelse.

Ved kvalitetssamtalen er der indkredset et lokalt udviklingspunkt, som skolen i de kommende år arbejder med gennem forskellige indsatser.

Se kvalitetrapporten for Frederiksbjerg Skole ved at trykke på PDF-ikonet til højre.