Indskoling på tværs af alder og med skolestart 3 gange årligt

På Frederiksbjerg Skole synes vi, at det er vigtigt, at børnene trives, og at de lærer og udvikler sig på en positiv måde. Tanken med vores indskolingsmodel er at sikre, at det enkelte barn får en god begyndelse på skolelivet. Et skoleliv, hvor vi tager hensyn til barnet og til dets forudsætninger.

Et af de fornemmeste mål med indskolingsforløbet er således, at undervise det enkelte barn ud fra de kompetencer og forudsætninger, det er i besiddelse af. Og så tager vi hensyn til, hvordan det enkelte barn foretrækker at lære.

Inden barnet begynder i skolen har daginstitutionen en samtale med forældrene, hvor de sammen finder ud af, hvilke forudsætninger barnet har for at skulle i skole, og hvornår det vil være bedst at begynde. Børnene kan begynde i skolen når sommerferien er slut, efter efterårsferien, efter juleferien eller efter påskeferien.

 

 

 

Skolestart og besøgsdage:

2018:

Skolestart 13/8  kl. 9           Besøgsdag 19/6 kl. 13:15 – 15

Skolestart 1/11 kl.10            Besøgsdag 23/10 kl. 13:15 – 15

2019:

Skolestart 18/3                    Besøgsdag 5/3 kl. 13.15 - 15

Skolestart 8/8 kl. 9            Besøgsdag 18/6 kl. 13.15 - 15

Skolestart 2/12 kl. 10          Besøgsdag 19/11 kl. 13.15 - 15

Orientering om skolestart:

15/11-2018 kl. 15:30 – 16:30

KRAI på Frederiksbjerg Skole