SFO på Frederiksbjerg Skole

Velkommen til SFO’en på Frederiksbjerg Skole.
Vi er en SFO fuld af glade børn og voksne med mange aktiviteter, lege, udvikling og masser af og sjov!

Skolefritidsordningen har fire afdelinger. De tre afdelinger er KRAI afdelingerne, som hedder Savannen, Kattene og Bjørnene. Til hver afdeling er der tilknyttet fem pædagoger og en fritidspædagogisk leder. Den sidste afdeling består af 3. og 4. årgang, her er der tilknyttet ni pædagoger.

Vi har åbent hele året- også i alle skoleferier (se følgende links for hhv. åbningstider og ferieplaner). Vi er så heldige at stort set alle børn fra 0.-4. kl. på Frederiksbjerg Skole går i SFO, det er vi rigtig glade for og stolte af.

Vi arbejder ud fra, at børnene skal tilegne sig og udvikle mange forskellige kompetencer i den tid, de er i skolefritidsordningen. Det er vores pædagogiske opgave at sikre, at børnenes personlige, sociale og kulturelle kompetencer udvikles. Vi arbejder med sociale relationer, det er vores opgave at skabe et anerkendende og inkluderende miljø. Vi skal støtte børnene i deres udvikling og trivsel ved at give dem mulighed for at tilegne sig kompetencer til at tage medansvar.

Børnene skal udvikle sig gennem meningsfyldt samvær og udvikle sociale færdigheder. De skal kunne agere i selvvalgte og ikke selvvalgte fællesskaber samt udvise demokratisk medborgerskab. Vores arbejde skal ses som en naturlig del af skolens samlede virke og vi løser den pædagogiske opgave i tæt samarbejde med forældre og lærere.

Telefonliste  - SFO-afdelingerne
Morgenåbning 41857184
Savannen 21600723
De store Katte 87138651 / 21600725
Bjørnene 21600718