Natur for alle

Frederiksbjerg Skoles placering midt på Frederiksbjerg er meget unik, og ligger på én og samme tid midt i byen og tæt på skov og vand.

Det udnyttes i vid udstrækning. For eksempel arbejders der i stigende omfang med udeundervisning. Udeundervisning er en pædagogisk arbejdsmetode, hvor undervisningen udendørs integreres i den almindelige undervisning i klassen – og støtter og styrker denne. Eleverne afprøver den teoretiske viden og de færdigheder, de får indendørs, ved at arbejde konkret med dem og bruge fagene aktivt i uderummet.

Alle fag kan inddrages enten enkeltvis eller i tværfaglige forløb. Eksempler kan være fra tal-leg og opmålinger i skolegården, ordjagt, svampeture, analyse af livet i små vandløb, orienteringsløb osv.

På skolen råder vi over ”naturvogne”, som vi selv har udviklet. Det er en form for trækvogne, der kan tages med ud i naturen, og som er udstyret som et minilaboratorium til eksempelvis natur- og teknikundervisning.