Natur for alle

Frederiksbjerg Skoles placering midt på Frederiksbjerg er så unik, at den på én og samme tid ligger midt i byen og tæt på skov og vand.

Det benytter vi os af i vid udstrækning. For eksempel arbejder vi i stadigt stigende omfang med udeundervisning. Udeundervisning er en pædagogisk arbejdsmetode, hvor undervisningen udendørs integreres i den almindelige undervisning i klassen – og støtter og styrker denne. Eleverne afprøver den teoretiske viden og de færdigheder, de får indendørs, ved at arbejde konkret med dem og bruge fagene aktivt i uderummet.

Alle fag kan inddrages enten enkeltvis eller i tværfaglige forløb. Eksempler kan være fra tal-leg og opmålinger i skolegården, ordjagt, svampeture, analyse af livet i små vandløb, orienteringsløb osv.

På skolen råder vi over ”naturvogne”, som vi selv har udviklet. Det er en form for trækvogne, der kan tages med ud i naturen, og som er udstyret som et minilaboratorium til eksempelvis natur- og teknikundervisning.

Skolen er sammen med en række øvrige skoler og institutioner med til at finansiere og bruge Peter Sabroes Minde fungerer som naturbase for skolerne, dagtilbuddene og FU-tilbuddet i område Horsensvej.

Stedet er velegnet som destination for udflugter og undervisning og der er en række faciliteter på stedet til det formål, blandt andet en grejbank. Naturbasen er primært rammen om udendørs aktiviteter, men der er mulighed for at søge ly i og ved stedets bygninger i begrænset omfang.